ข่าวสารทั้งหมดของเรา

TOP100 ของปี 2017

ขอบคุณ BUILK ที่วางใจแนะนำ CM สำหรับงานก่อสร้างบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ใน TOP100 ของปี 2017

ส่งมอบงาน ของบ้านคุณชัยวัฒน์

ส่งมอบงาน ของบ้านคุณชัยวัฒน์ บ้านสไตล์ร่วมสมัย (tropical Style) บ้าน 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านและพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านรวม 221 ตร.ม.

CONSTRUCTION MASTER บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Construction Master บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บ้านคุณชนิดาภา

ส่งมอบงานเรียบร้อย บ้านสไตล์ร่วมสมัย (tropical Style) บ้าน 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านและพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านรวม 221 ตร.ม.

บ้านคุณบ้านคุณณิชารีย์

ส่งมอบงานเรียบร้อย บ้านคุณบ้านคุณณิชารีย์

มหกรรมการเงิน การคลัง ตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 1

งานสัมมนามหกรรมการเงิน การคลัง ตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 1